Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik elektroradiolog
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektroradiolog powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii; 2) wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii; 3) wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej; 4) analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza; 5) wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością.
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; 3) prowadzenia pojazdów samochodowych.
Technik rolnik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej; 2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej; 3) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich; 4) organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej; 5) podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg