Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Operator urządzeń przemysłu chemicznego
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego; 3) kontrolowania przebiegu procesów technologicznych przemysłu chemicznego.
Technik procesów introligatorskich
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich; 2) prowadzenia procesów wykonywania druków luźnych i opraw; 3) planowania poligraficznych procesów produkcyjnych; 4) kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.
Technik archiwista
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego; 2) ewidencjonowania dokumentacji aktowej; 3) opracowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Nauka języka za granicą
EF_Education_First_220.jpg
kursy_boks_2016.jpg