Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik spedytor
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków; 2) prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych; 3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi; 4) wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.
Technik technologii żywności
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania produktów spożywczych; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych; 3) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym; 4) kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania odlewów w piaskowych formach odlewniczych; 2) wykonywania odlewów metodami specjalnymi; 3) przygotowania materiałów wsadowych oraz topienia metali w piecach odlewniczych.

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.jpg