Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik budownictwa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania określonych robót budowlanych; 2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; 3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; 4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej; 5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
Technik technologii szkła
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii szkła powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych; 2) obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła; 3) formowania wyrobów ze szkła sposobem ręcznym; 4) wykonywania badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła; 5) organizowania i prowadzenia procesów wytwarzania wyrobów ze szkła.
Technik przeróbki kopalin stałych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia procesu klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych; 2) prowadzenia procesu wzbogacania kopalin stałych; 3) przygotowywania koncentratów do procesów przetwórczych; 4) oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów; 5) oznaczania parametrów techniczno-technologicznych w procesach przeróbki kopalin stałych.

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_Education_First_220.jpg