Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik turystyki wiejskiej
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich; 2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym; 3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej; 4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń metalurgicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowywania i przetwarzania rud metali oraz materiałów wsadowych w procesach wytwarzania i ich rafinacji; 2) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania, rafinacji i odlewania metali oraz metalurgii proszków; 3) wykonywania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych.
Technik awionik
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik awionik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania oceny technicznej statków powietrznych; 2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych; 3) wykonywania napraw wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif