aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie

Rok szkolny 2022/2023

W roku szkolnym 2022/23 w Polsce funkcjonowało 1287 szkół policealnych (spadek o 5,2%), w których uczyło się 234,8 tys. uczniów (o 0,9% więcej). Zdecydowana większość szkół policealnych (79,9%) zarządzana była przez podmioty sektora prywatnego.
ABSOLWENCI SZKÓŁ POLICEALNYCH wg PODGRUP KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

Wykaz Ogółem
OGÓŁEM 58191
Artystyczna 7972
Społeczna 2389
Dziennikarstwa i informacji 218
Biznesu i administracji 8268
Technologii teleinformacyjnych 2
Inżynieryjno-techniczna 61
Medyczna 21526
Opieki społecznej 2235
Usług dla ludności 6938
Higieny i bezpieczeństwa pracy 7965
Ochrony i bezpieczeństwa 587
Usług transportowych 30


Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności