Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
W roku szkolnym 2020/21 w Polsce funkcjonowało 1468 szkół policealnych, w których uczyło się 204,7 tys. uczniów (o 8,7% więcej). Zdecydowana większość szkół policealnych (82,1%) zarządzana była przez podmioty sektora prywatnego. Największą popularnością cieszą się kierunki medyczne.

Absolwenci szkół policealnych według kierunków kształcenia


Ogółem1

W tym kobiety

OGÓŁEM

54547

41085

Artystyczna

3539

3167

Społeczna

2389

2022

Dziennikarstwa i informacji

249

151

Biznesu i administracji

8163

6154

Technologii teleinformacyjnych

2187

593

Inżynieryjno-techniczna

49

9

Produkcji i przetwórstwa

8

-

Architektury i budownictwa

34

17

Weterynaryjna

1038

867

Medyczna

19637

16221

Opieki społecznej

1544

1430

Usług dla ludności

7601

6886

Higieny i bezpieczeństwa pracy

6031

2603

Ochrony i bezpieczeństwa

1075

306

Usług transportowych

418

129

Pozostałe

585

530


1 Absolwenci, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności