Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik weterynarii
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących; 2) wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; 3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; 4) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; 5) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 6) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; 7) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
Technik weterynarii
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących; 2) wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt; 3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt; 4) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt; 5) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt; 6) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa; 7) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).
Technik mechanik lotniczy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania ocen technicznych statków powietrznych; 2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych; 3) wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych; 4) wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.
Viessmann-220_1.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
Polityka Prywatności