Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Higienistka stomatologiczna
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu; 2) organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii; 3) wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego; 4) wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty; 5) prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
Opiekunka środowiskowa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka środowiskowa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej; 2) sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej; 3) pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia; 4) motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.
Technik usług pocztowych i finansowych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich; 2) prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora; 3) wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji; 4) prowadzenia obrotu pieniężnego i usług bankowych.
zak_220.jpg
Viessmann-220_1.gif

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności