Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik pożarnictwa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pożarnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania czynności ratowniczych; 2) kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi na poziomie interwencyjnym podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; 3) organizowania i monitorowania przebiegu służby; 4) rozpoznawania i likwidacji zagrożeń; 5) dysponowania siłami i środkami systemu ratowniczego.
Technik elektryk
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; 3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych; 4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie; 5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; 6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.
Technik rybołówstwa morskiego
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rybołówstwa morskiego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowania i realizowania podróży oraz połowów morskich; 2) realizowania procesów ładunkowych na statku rybackim; 3) eksploatowania siłowni okrętowych oraz urządzeń i systemów okrętowych na statku rybackim.

Nauka języka za granicą
kursy_boks_2016.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg