Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń metalurgicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowywania i przetwarzania rud metali oraz materiałów wsadowych w procesach wytwarzania i ich rafinacji; 2) użytkowania maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania, rafinacji i odlewania metali oraz metalurgii proszków; 3) wykonywania bieżących przeglądów i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w procesach metalurgicznych.
Technik prac biurowych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik prac biurowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania biura oraz wykonywania prac biurowo-administracyjnych; 2) przygotowywania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych; 3) gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji; 4) sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej; 5) obsługiwania sprzętu biurowego.
Technik mechanik lotniczy
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania ocen technicznych statków powietrznych; 2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych; 3) wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych; 4) wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.

Szkoły policealneNauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
kursy_boks_2016.jpg