Szkoły policealne w Polsce

Województwa Szkoły policealne dolnośląskie Szkoły policealne kujawsko-pomorskie Szkoły policealne lubelskie Szkoły policealne lubuskie Szkoły policealne łódzkie Szkoły policealne małopolskie Szkoły policealne mazowieckie Szkoły policealne opolskie Szkoły policealne podkarpackie Szkoły policealne podlaskie Szkoły policealne pomorskie Szkoły policealne śląskie Szkoły policealne świętokrzyskie Szkoły policealne warmińsko-mazurskie Szkoły policealne wielkopolskie Szkoły policealne zachodniopomorskie
Technik realizacji nagrań i nagłośnień
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku; 2) obsługiwania systemu MIDI; 3) realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku; 4) rejestrowania materiału dźwiękowego; 5) montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego.
Technik prac biurowych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik prac biurowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania biura oraz wykonywania prac biurowo-administracyjnych; 2) przygotowywania narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych; 3) gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji; 4) sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej; 5) obsługiwania sprzętu biurowego.
Technik ortopeda
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; 2) opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta; 3) dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych; 4) dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych; 5) podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Nauka języka za granicą
ATAS_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif